ŠPECIALISTI V ODBORE DIAGNOSTIKY A OPRÁV
VYSOKOTLAKOVÝCH VSTREKOVACÍCH SYSTÉMOV NAFTY

Kontakty

TSA, s.r.o., Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
 

Telefón

052 452 5271
0911 901 624

E-mail

robo@tsa-kk.sk
odbyt@tsa-kk.sk

 

www.tsa-kk.sk

Aditivum do nafty DELPHI DIESEL PLUS

Novinka: aditivum do nafty DELPHI DIESEL PLUS !!!!!
 
Aditivum na zvýšenie výkonu dieselových motorov DIESEL+ určené pre osobné a dodávkové automobily a vyrobené na základe najmodernejšej technológie palií je vysoko účinná formula, jej jednorázové balenia postačujú na ošetrenie 50 – 70 litrov motorovej nafty, přičom účinnosť formule je až 6 mesiacov.

Toto jednotkové balenie DIESEL + pre nákladné automobily stačí na ošetrenie 100 litrov paliva. Jeho zloženie zaišťuje maximálny prínos pri použití po každom naplnení nádrže. Ďalšia jeho prednosť je to, že pri dlhých jazdách cez niekoľko štátov napomáha zmierniť účinok miešania palív rôznej akosti.

Prečo má zmysel používať DIESEL +
Zložitosť moderného naftového motora sa neustále zvyšuje a jeho dnešný užívateľ od neho očakáva spoľahlivý vysoký výkon spojený s nízkou spotrebou paliva a nízkými emisiami výfukových plynov.

Delphi dodává pokrokové palivové sústavy veľa svetovým výrobcom motorov. Vzhľadom k tomu, že sú tieto sústavy vyrobené s extrémne úzkými toleranciami, je mimoriadne dôležité, aby akosť používaného paliva vyhovela prísnym normám týchto sústav.

V dôsledku neustáleho znižovania obsahu síry sa znížila schopnosť dnešnej motorovej nafty čistiť a mazať komponenty motora a celej palivovej sústavy. K tomu, aby palivo dobrej akosti skladované vo vhodných nádobách mohlo zaistiť adekvátnu ochranu zmienených komponentov, je dôležité zabezpečiť preventívnu údržbu palivovej sústavy.
K zaisteniu toho, aby palivová vstrekovacia sústava vašich zákazníkov poskytovala výkon, ktorý od nej očekávajú, sme vyvinuli aditivum DIESEL+, to je vyrobené z prostriedkov na ošetrovanie palivových sústav.
Tieto prostriedky, založené na technológii palív firmy Texaco, zlepšujú schopnosť paliva čistiť, chrániť a regenerovať a tým zlepšovať nielen výkon motora, ale i znižovať emisie výfukových plynov.

Čistiaci prostriedok palivových sústav DIESEL+ má maximálny čistiaci výkon k odstráneniu zostávajúcich usadenín zo vstrekovačov a ventilov a tým udržanie správneho tvaru vstrekovaného paprska zaišťujúceho úsporu paliva a zvýšenie výkona motora.
Mazací prostriedok Formula obsahuje mazací aditivum znižujúcí opotrebenie palivového čerpadla a ďalších súčastí. To má za následok ako udrženie výkonu, tak aj predĺženie životnosti motora a čerpadla.
Stabilizátor paliva zabraňuje vzniku reakcií kyslých a zásaditých zložiek spôsobujúcich nestabilitu paliva. To sa prejavuje pozitívne v tom, že účinnosť paliva je v celom spaľovacom procese na maximálnej úrovni.
Deemulgačný prostriedok -Zaisťovaním čistého oddelenia vody od paliva deemulgátor formule zabraňuje zaneseniu palivového filtra a kontamináciu celej palivovej sústavy vodou.
Odpeňovač -tento prostriedok na ošetrovanie palivovej sústavy obsahuje tiež odpeňovaciu zložku, ktorá eliminuje nadmerné penenie paliva a umožňuje tak rýchlejšie a čistejšie plnenie palivovej nádrže.
Inhibitor korózie- poškodenie zavinené koróziuo môže vážne ovplivniť výkon palivovej sústavy a môže maťt za následok finančne nákladné opravy alebo výmeny. Inhibitor korózie formula podstatne znižuje nebezpečenstvo korózie za súčasného zvýšenia výkonu a životnosti motora.
Prostriedok zlepšujúcí cetanové číslo- táto formula zlepšuje samozápal motorovej nafty. To zaisťuje lepšie spaľovanie, zníženie špičkového tlaku, zlepšenie studených štartov, zníženie hlučnosti spaľlovania, vývinu dymu, aj zníženie emisií výfukových plynov.