ŠPECIALISTI V ODBORE DIAGNOSTIKY A OPRÁV
VYSOKOTLAKOVÝCH VSTREKOVACÍCH SYSTÉMOV NAFTY

Kontakty

TSA, s.r.o., Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
 

Telefón

052 452 5271
0911 901 624

E-mail

robo@tsa-kk.sk
odbyt@tsa-kk.sk

 

www.tsa-kk.sk

Montáž komponent systému common rail DELPHI

REKLAMAČNÝ PORIADOK PLATNÝ PRE VÝMENU KOMPONENTOV VSTREKOVACÍCH SYSTÉMOV DELPHI „DR06-1“.

Vzhlľadom k značnému nárastu predaja vstrekovačov common rail DELPHI mimo autorizovanú servisnú sieť DELPHI Diesel je potrebné novo upraviť (aktualizovať) a formulovať pravidlá, ktorými by sa mali riadiť všetky servisné a obchodné subjekty, ktoré sa budú chcieť podieľať na servise a obchode s týmito dielmi.

Tieto pravidlá je potrebné novo formulovať z dôvodu možností porúch vstrekovačov common rail DELPHI při nedodržení pravidel platných pro zacházení s nimi při opravách vozidiel osadených vstrekovaním DELPHI.

Tento materiál nepopisuje postupy, ktoré je potrebné dodržať pri výmenách vstrekovačov SK/CR DELPHI, taký materiál už existuje a je na vyžiadanie k dispozícii.
Tento materiál popisuje podmienky, pri ktorých je možné reklamovať vstrekovače SR/CR DELPHI a iné diely vstrekovacích systémov DELPHI, ktoré sú nefunkčné po výmene.
 
Servisy sú rozdelené do 2 kategórií:

ODBORNÉ SERVISY

autorizované značkové (napr. Renault, Ford – iba pre motory so vstrekovaním DELPHI v automobiloch Renault, Ford), tzn. zástupcovia zn. Renault nie sú odborným servisom pre automobily Ford a opačne…
autorizované DELPHI Diesel (pre všetky motory so vstrekovaním DELPHI), 3 úrovne autorizácie - neautorizované servisy, ktoré sú ale súčasťou servisnej siete konceptu Diesel Point DELPHI

OSTATNÉ SERVISY

všetky ostatné servisy nai chápané ako neodborné, tieto servisy nemajú ani dostatok informácií o systémoch CR DELPHI, ani nedisponujú potrebným zariadením nutným ku zdárnym diagnostikám porúch. Takto nemajú v žiadnom prípade šancu previesť opravu správne v podmienkach zaručujúcich vstrekovačom DELPHI bezproblémove fungovanie po celú dobu ich životnosti.

Presne tak, ako je uvedené v každej faktúre vystavenej spoločnosťou T.S.A. s.r.o., na diely montované neodborným servisom sa nevzťahuje záruka. U vstrekovačov common rail DELPHI to platí obzvlášť.

Neodborný servis kupuje diely systémov common rail (ale i všetky ostatnie diely vstrekovacích čerpadiel) na svoje riziko, akékoľvek záruky sú bohužiaľ vopred vylúčené.
 
POZOR !!! I pre odborné servisy platia prísne podmienky pre reklamačné riadenie dielov systémov common rail, zvlášt pre vstrekovače common rail.
 
Týmito podmienkami sa rozumie:
 
A/ určité presne špecifikované vybavenie servisu
B/ určité presné definované postupy servisu
 
A1/ - autorizovaný servis DELPHI Diesel musí byť vybavený diagnostikou DELPHI DIAMAND, diagnostikou YDT278 (diagnostický kufor pre prácu na motore automobilu) a systémom ultra čistého montážneho priestoru MICROKABINET
A2/ - odborný servis konceptu Diesel Point DELPHI musí byť vybavený diagnostikou DELPHI DS100E alebo DIAMAND, sadou servisného náradia DELPHI a diagnostikou YDT278 A3/ - autorizovaný servis značky automobilu musí byť vybavený predpísanou diagnostickou technológiou tejto značky.
B1/ - odborné i autorizované servisy musia pri poruche preukázať prevedenie výmeny filtra a musí filter dodať k preskúmaniu. Filter musí byť iba originálny, a to buď priamo od výrobcu (napr. Delphi, Stanadyne atd.) alebo od značky. Použitím neoriginálneho filtra, nedodania filtra k preskúmaniu a nepreukázania doby jeho nákupu/používanie povedie ku strate nároku na reklamáciu vstrekovačov.
B2/ - odborné servisy musia pracovať s maximálnou mierou čistoty a musia vymeniť potrebný počet vysokotlakových trubiek.
Nepreukázanie výmeny týchto trubiek vylučuje akékoľvek reklamačné nároky. Trubky sa zakúpia podobne ako filtre u dovozca dielov DELPHI alebo u značkového zástupcu automobilu.
B3/ - odborné servisy musia po havárii všetkých 4 vstrekovačov preukázať vyčištenie nádrže a kontrolu/výmenu vysokotlakového čerpadla. Nepreukázanie tohto vylučuje akékoľvek reklamačné nároky.
 
Akokoľvek sa môžu tieto podmienky zdaťt tvrdé, nie je iná cesta ako uspokojiť zákazníka a vyhnúť sa problematickým opakovaným garančným nárokom. Servisný zástupcovia majú teraz povinnosť prispôsobiť sa týmto nárokom, obchodný zástupcovia majú za povinnosť zoznámiť sa s týmito servisnými/reklamačnými podmienkami prípadne odberatelia z radov neodborných servisov.