ŠPECIALISTI V ODBORE DIAGNOSTIKY A OPRÁV
VYSOKOTLAKOVÝCH VSTREKOVACÍCH SYSTÉMOV NAFTY

Kontakty

TSA, s.r.o., Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
 

Telefón

052 452 5271
0911 901 624

E-mail

robo@tsa-kk.sk
odbyt@tsa-kk.sk

 

www.tsa-kk.sk

Systémy common rail Bosch pre osobné autá

Menšia spotreba a nižšie emisie

  • Potenciál pre plnenie budúcich emisných noriem
  • Optimalizované elektromagnetické vstrekovacie ventily v systéme common rail CRS2.5
  • CRS5.1 so vstrekovacím tlakom až 2200 barov
  • Ďalší pokles spotreby paliva vznetových motorov prostredníctvom „downsizingu“
  • Technika pre vznetové motory s emisiami CO2 pod 99 g/km

Naftové vstrekovacie systémy Bosch výrazne prispievajú k znižovaniu spotreby paliva a emisií CO2 moderných vznetových motorov. Vznetové motory so systémom priameho vstrekovania common rail (CRS) spotrebujú o plných 30 percent menej paliva než porovnateľné zážihové motory a majú o 25 percent nižšie emisie CO2.

V súvislosti so vstupom emisnej normy Euro 5 do platnosti od septembra 2009 dochádza navyše k zníženiu emisií NOx vznetových motorov približne o 96 percent v porovnaní so stavom v dobe, keď boli zavádzané prvé emisné normy. To isté platí pre emisie pevných častíc, ktoré sa za rovnaké obdobie podarilo znížiť o 98 percent.

Pokračujúci vývoj vstrekovacích systémov common rail od spoločnosti Bosch smeruje k tomu, aby vznetové motory spĺňali ešte prísnejšie budúce emisné predpisy, hoci tieto jednotky budú ešte výkonnejšie a hospodárnejšie než dnes. Rýchlejšie elektromagnetické vstrekovače Vďaka svojej modulárnej koncepcii nachádza systém common rail CRS2.5 široké uplatnenie v trojvalcových až osemvalcových motoroch. Elektronicky riadené vysokotlakové vstrekovacie čerpadlo CP4 vytvára v sústave CRS2.5 vstrekovací tlak až 1800 barov. Súčasťou zdokonalenej konštrukcie elektromagnetických vstrekovačov je po prvý krát ventil pre vyrovnávanie tlaku, ktorý umožňuje viac samostatných vstrekov behom kratšieho časového intervalu. Predvstreky pritom slúžia na zníženie hlučnosti spaľovacieho procesu a emisií NOx, zatiaľ čo dodatočné vstreky znižujú emisie pevných častíc. Z hľadiska výkonnosti sa tým elektromagnetické vstrekovače dostávajú na úroveň piezoelektrických vstrekovačov. V závislosti od aplikácie môže byť sústava CRS2.5 už dnes prispôsobená pre plnenie emisnej normy Euro 6 plánovanej na rok 2014.

CRS5.1 s radovými piezoelektrickými vstrekovačmi Pre motory s najvyššou úrovňou merného výkonu presahujúcim 75 kW na liter zdvihového objemu je koncipovaný technicky náročnejší systém common rail CRS5.1. Tento systém s vysokotlakovým čerpadlom CP4 bude v osobných autách vstrekovať palivo do valcov po prvý krát pod tlakom 2200 barov, aby čistota výfukových plynov vyhovela limitom normy Euro 6. Okrem toho došlo k ďalšiemu zdokonaleniu radových piezoelektrických vstrekovačov v oblasti viacnásobného vstrekovania a hydraulickej účinnosti. V spojení s vyšším tlakom sa dosahuje ešte jemnejšie rozprášenie nafty do spaľovacieho priestoru, čím dochádza k zníženiu tvorby škodlivín, k poklesu spotreby paliva a emisií CO2. Systémy common rail podporujú koncepciu „downsizingu“ Všetky súčasné systémy common rail od spoločnosti Bosch je možné kombinovať s ďalšími zariadeniami pre obmedzenie negatívnych dopadov motorizmu na životné prostredie, ako je napríklad funkcia Štart-Stop. Navyše podporujú nové koncepcie motorov, medzi ktoré patrí i „downsizing“. V tomto prípade dochádza k zmenšeniu zdvihového objemu a zníženiu počtu valcov s cieľom znížiť spotrebu paliva a emisie CO2. Dnes všeobecne používaná kombinácia systému common rail a preplňovanie turbodúchadlom udržuje výkonové parametre menšieho motora na úrovni väčších predchodcov. Vodiči tým získavajú výhodu nižšej spotreby paliva a nižších emisií CO2, bez toho aby museli pristupovať na kompromisy v oblasti jazdnej dynamiky. Bosch vychádza z oprávneného predpokladu, že spotrebu vznetových motorov bude možné v budúcnosti znížiť až o jednu tretinu. Turbodiesel strednej triedy sa tak s emisiami CO2 pod hranicou 99 g/km zaradí do kategórie „trojlitrových vozov“.