ŠPECIALISTI V ODBORE DIAGNOSTIKY A OPRÁV
VYSOKOTLAKOVÝCH VSTREKOVACÍCH SYSTÉMOV NAFTY

Kontakty

TSA, s.r.o., Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
 

Telefón

052 452 5271
0911 901 624

E-mail

robo@tsa-kk.sk
odbyt@tsa-kk.sk

 

www.tsa-kk.sk

Vstrekovacie čerpadla a vstrekovače systému Common Rail, VP-čerpadlá 29/30/44 sa u nás testujú na stolici EPS 815 od firmy Bosch, ktorá po nameraných hodnotách čerpadla alebo vstrekovača vyhodnotí a vytvorí tzv.test plán na základe čoho určí či je čerpadlo ,prip.vstrekovač možné používať aj naďalej alebo je potrebná jeho výmena. Na systém čerpadlo-tryska sa používa pridávne zariadenie k stolici ktorým sa merajú tlaky a prepady v tryske, na základe čoho vieme určiť či daný vstrekovač je ešte možné repasovať, alebo sa nahrádza novým. Ďalej sa používa diagnostický systém KTS 540, ktorý napomáha k rýchlejšiemu diagnotikovaniu chyby a jej odstráneniu na automobile.